Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

sieuthiphukien.net

Tên miền phụ:

www.crystalvietnam.com; www.cuomnhat.com; www.kethat.com; www.madebyu.net

Cá nhân:

Bùi Thị Thanh Thủy

Mã số thuế:

8025462561

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

01233693333