Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

eurovietperfumery.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Euro Viet Perfumery

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314305154

Trụ sở Doanh nghiệp:

52 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0904477553