Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

VOCA
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH FANKEN

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312487371

Trụ sở Doanh nghiệp:

796/17 đường Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0835261397