Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

3dmanufacturer.com.vn

Tên miền phụ:

3d-smartsolutions.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH 3D Smart Solutions

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313566379

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 9/9, đường số 9, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02873047788