Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

candyshop.vn

Cá nhân:

Trần Thải Nghê

Mã số thuế:

0306861415

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0903589380