Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

longphutravel.vn

Tên miền phụ:

longphutravel.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

MST/ĐKKD/QĐTL:

4200451896

Trụ sở Doanh nghiệp:

Bến Đá Chồng, X. Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tỉnh/Thành phố:

Khánh Hòa

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0941267267