Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vanphan.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu

MST/ĐKKD/QĐTL:

2900475352

Trụ sở Doanh nghiệp:

Diễn Ngọc Diễn Châu Nghệ An

Tỉnh/Thành phố:

Nghệ An

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0383628393