Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vsoft.com.vn

Tên miền phụ:

https://vsoft.com.vn/

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH một thành viên phần mềm và dịch vụ CNTT Vsoft

MST/ĐKKD/QĐTL:

4300834109

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn La Hà 3, X. Nghĩa Thương, H. Tư Nghĩa,Quảng Ngãi

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Ngãi

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0977474755