Đăng ký mở tài khoản

* * *

Đăng ký tài khoản thương nhân
   (*) Thông tin bắt buộc phải nhập
1.Thông tin Đơn vị

Ví dụ: Công Ty TNHH xyz hoặc Hộ kinh doanh xyz

Sử dụng mã số thuế trong trường hợp mã số thuế và số đăng ký kinh doanh khác nhau

Đăng tải tệp tin mềm đăng ký kinh doanh, tệp tin có định dạng png, jpg, jpeg, doc, docx, pdf

Địa chỉ ghi trên hóa đơn - Ví dụ: 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hãy chọn theo thứ tự Tỉnh -> Huyện -> Xã

2.Thông tin người đại diện pháp luật
3.Thông tin đăng nhập

Tài khoản tự động lấy theo Mã số thuế thương nhân

E-mail này được dùng để nhận mọi thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương