Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

ubesthouse.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Asia Outdoor Sport Travel Gear

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313695310

Trụ sở Doanh nghiệp:

86, Đường Số 41, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0938263758