Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nqueenvilla.com

Tên Doanh nghiệp:

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Bảo Ngọc

MST/ĐKKD/QĐTL:

42028102A

Trụ sở Doanh nghiệp:

37 Yersin , P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0933260027