Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

jotunshop.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Ngọc Trai Đen

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312968854

Trụ sở Doanh nghiệp:

256 Cao Thắng Phường 12 Quận 10, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

01282533534