Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 Hirec Công ty TNHH Phần mềm FPT Xem Chi tiết
2 Bave Công ty Cổ Phần Công Nghệ Bave Xem Chi tiết
3 Sophie Healthcare Công ty TNHH Sophie Healthcare Việt Nam Xem Chi tiết
4 HomeID Cư Dân Công ty Cổ phần phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID Xem Chi tiết
5 VietXinh Công ty cổ phần ĐT&TM Sao Việt Xem Chi tiết
6 VNSHOP Công ty Cổ phần VNIS Xem Chi tiết
7 Ứng dụng Dealtoday Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS Xem Chi tiết
8 SCJMALL Công ty TNHH SCJ TV SHOPPING Xem Chi tiết
9 GNha Công ty TNHH Pháp Lý Giải Pháp Tài Chính Xem Chi tiết
10 Minimo Công ty cổ phần Giải Pháp Phần Mềm 7D Xem Chi tiết