Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

fservices.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Thương mại Úc Châu

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313158309

Trụ sở Doanh nghiệp:

10A, Phan Ngữ, P. ĐaKao, Q. 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02862663366