Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mazdahoabinh.vn

Tên miền phụ:

mazdahoabinh.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

MST/ĐKKD/QĐTL:

3600252847-035

Trụ sở Doanh nghiệp:

Phố Ngọc, X Trung Minh, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:

Hòa Bình

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02183898875