Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi thông báo, đăng ký website như thế nào?


Bước 1: Đăng nhập hệ thống và nhập các thông tin bắt buộc về website (xem thêm tại Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng)

Bước 2: Thực hiện chọn tài liệu đính kèm
-    Tại phần cuối hồ sơ, bấm File đính kèm
-    Bấm Chọn File và chọn tài liệu cần gửi kèm

 


Lưu ý: tài liệu chỉ được gửi lên hệ thống khi dung lượng không vượt quá 02 Mb và tên tài liệu không có ký tự đặc biệt (ví dụ: *, #, v.v…). Đối với tài liệu ảnh, nên để định dạng .jpeg hoặc .gif. Tài liệu khi được tải lên thành công sẽ hiển thị trong danh sách như hình dưới đây. Quý vị nên download về để kiểm tra, đảm bảo tài liệu đã upload thành công.
 


Bước 3: Thực hiện gửi hồ sơ