Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

bathang.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Ba Thắng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312917546

Trụ sở Doanh nghiệp:

53 Hà Tôn Quyền, P. 15, Q. 5, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838566240