Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mbt.com.vn

Tên miền phụ:

mbt.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế Điện Lực Hà Nội

MST/ĐKKD/QĐTL:

0103807130

Trụ sở Doanh nghiệp:

Điểm công nghiệp Sông Cùng, X. Đồng Tháp, H. Đan Phượng, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02437653510