Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vuonsinhthai.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNNH Thương Mại Trung Việt

MST/ĐKKD/QĐTL:

0102287979

Trụ sở Doanh nghiệp:

VT07-BTLK2 khu đô thị Đại Thanh, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02422414923