Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

linlincanvas.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Linlin Canvas

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314906807

Trụ sở Doanh nghiệp:

154 Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0906321609