Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhunghong.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Nhung Hồng

MST/ĐKKD/QĐTL:

2500227637

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu 05, Tiền Châu, Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tỉnh/Thành phố:

Vĩnh Phúc

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02113854569