Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

congvienvinhhanglongthanh.com

Tên miền phụ:

cvvinhhanglongthanh.com, cvvhld.com, cvvhlongthanh.com, cvvhlt.com, vinhhanglongthanh.net, datnghiatranglongthanh.com, hoaviennghiatrangcaocap.net, congvienvinhhanglongthanh.net.vn, congvienvinhhanglongthanh.net, congvienvinhhanglongduc.com,

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Xây Dựng Nghĩa Trang Long Thành

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312620263

Trụ sở Doanh nghiệp:

10 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02822211777
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP