Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

onaplioa-bienaplioa.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại kỹ thuật Điện Hưng Mỹ

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314984805

Trụ sở Doanh nghiệp:

275 âu Cơ, P. 5, Q. 11, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02839756377