Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

fclass
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần vận tải Lan Thanh - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313316435-002

Trụ sở Doanh nghiệp:

280E3 Lương Định Của, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0287308288

Ứng dụng chưa được duyệt