Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhashop.com

Tên miền phụ:

http://buonquanao.net

Cá nhân:

Nguyễn Đình Huy Hùng

Mã số thuế:

8030114626

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0976191986