Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

htxchethangloi.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Chế Biến Chè Thắng Lợi

MST/ĐKKD/QĐTL:

4601541868

Trụ sở Doanh nghiệp:

TDP Kè, P. Thắng Lợi, Tp. Sông Công, Thái Nguyên

Tỉnh/Thành phố:

Thái Nguyên

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0972263555

Website chưa được phê duyệt