Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

paramax.vn

Tên miền phụ:

www.paramax.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303286485

Trụ sở Doanh nghiệp:

53 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838980980