Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

longtoan.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần đông lạnh thủy sản Long Toàn

MST/ĐKKD/QĐTL:

2100311235

Trụ sở Doanh nghiệp:

khóm 2. P. 1, Thị xã Duyên hải, Trà Vinh

Tỉnh/Thành phố:

Trà Vinh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02943832053