Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tteokbokki.vn

Cá nhân:

Trần Lê Uyên Trinh

Mã số thuế:

0309355819

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0903714000