website/ứng dụng kinh doanh tên miền, hosting

Đối với website/ứng dụng kinh doanh tên miền, hosting

 Quý vị bổ sung giấy chứng nhận là Registrar tên miền Việt Nam của VNNIC hoặc Hợp đồng là đại lý (Reseller) với nhà cung cấp là Registrar tên miền Việt Nam của VNNIC vào mục File đính kèm của hồ sơ.