Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

www.havamall.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Imex Global Enterprises

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315138097

Trụ sở Doanh nghiệp:

254 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0784482772