Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

sonvivatex.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại VIVATEX Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0106473302

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Ngọc Đĩnh xã Hồng Dương, H. Thanh Oai, Tp. Hà Nội.

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02439987868