Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

civip.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Tin Học và Chuyển Giao Công Nghệ CIVIP

MST/ĐKKD/QĐTL:

4300333279

Trụ sở Doanh nghiệp:

750 Quang Trung, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Ngãi

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0255 3729729