Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hanshin.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Hanshin

MST/ĐKKD/QĐTL:

0105160272

Trụ sở Doanh nghiệp:

Khu 1, X. Sơn Vi, H. Lâm Thao, Phú Thọ

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0435528480