Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

bosstravel.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Xây Lắp Và Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Bằng Giang

MST/ĐKKD/QĐTL:

0106804829

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đội 4, Thôn Đông Khê, X. Đan Phượng, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0983950921