Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaiphong.toyota.com.vn

Tên miền phụ:

toyotagiaiphong.com.vn;toyotagiaiphong.vn;toyotaphapvan.net;toyota-phapvan.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0100773902

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 807 Đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02436640124