Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

aidabot.io

Tên miền phụ:

static.aidabot.io, chat.aidabot.io

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Genki System

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314965834

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 39-41 đường Lê Thạch, P. 13, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

086 6541 800