Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

sonnewcolor.com

Tên miền phụ:

http://sonnewcolor.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ Phần Sơn Newcolor Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0107752066

Trụ sở Doanh nghiệp:

Xóm Sứ, X. Tân Hương, Tx. Phổ Yên, Thái Nguyên

Tỉnh/Thành phố:

Thái Nguyên

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0962122995