Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

labeautevietnam.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH La Beauté

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314083494

Trụ sở Doanh nghiệp:

23A Ký Hòa, P. 11, Q. 5, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0833079379