Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaykienhoa.com.vn

Tên miền phụ:

www.giaykienhoa.com

Tên Doanh nghiệp:

Giày Kiến Hoa

MST/ĐKKD/QĐTL:

0302413821

Trụ sở Doanh nghiệp:

525-527 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

38332097