Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam

Ngày 21/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam” do Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), Bộ Kế hoạch và đầu tư; Công an đơn vị, địa phương...

Báo cáo tổng quan tình hình vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trình bày, nêu rõ, thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đơn vị có liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số.

Nổi bật, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số như Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay…; tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao trong chuyển đổi nền kinh tế số.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số; xử phạt vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng đối với dịch vụ nội dung số được tăng cường, nâng cao tính răn đe với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số…

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền (Phó Cục Trưởng, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số) trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Phó Cục Trưởng, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương đã có giới thiệu tổng quan tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và đưa ra một số hành vi vi phạm chủ yếu trong hoạt động thương mại điện tử đã được cơ quan chức năng nhận diện và cơ bản đều đã có chế tài xử lý. Phân tích mô hình hoạt động thương mại điện tử quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT; Tình hình thực thi, kiểm tra, xử lý vi phạm và Giới thiệu các chế tài mới bổ sung trong Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Các đại biểu đại biểu tham luận tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ nhiều chủ đề về: thực trạng, giải pháp, định hướng công tác phòng, chống rửa tiền, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán trên không gian mạng; hoàn thiện pháp luật hình sự trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số; tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam; chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng từ góc nhìn quản trị khủng hoảng truyền thông; công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm tring chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số trên địa bàn TP Hồ Chí Minh…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng tình với các giải pháp mà hội nghị đã thảo luận, thống nhất. Đồng thời đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Công an thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Phối hợp với Bộ Công an đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin… để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển đổi số; đề cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm ANTT.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong xác minh, xử lý, báo cáo những giao dịch đáng ngờ; chỉ đạo cung ứng các dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Có cơ chế để xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh tế số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động vi phạm pháp luật khác…

Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nhà mạng viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng quan tâm công tác định danh khách hàng, định danh khách hàng bằng phương thức điện tử. Thường xuyên cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm, thực hiện hậu kiểm đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản số, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng tài khoản “rác” để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc ban, bộ, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng quốc gia; đấu tranh, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm mạng, tội phạm sử dựng công nghệ cao; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình chuyển đổi số, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...