Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

pasteurshoes.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Huỳnh Duy

MST/ĐKKD/QĐTL:

01006/HKD

Trụ sở Doanh nghiệp:

266 Pasteur, P.8, Q.3, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908410027