Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kaola.vn

Tên miền phụ:

www.kaola.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

3100981778

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Trường Nam, X. Trường Xuân,H. Quảng Ninh, Quảng Bình

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Bình

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903742740