Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Mercafe Specialty
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH MERCAFE AGRI PRODUCTS INC.

MST/ĐKKD/QĐTL:

5801278038

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đường số 5, Khu công nghiệp Phú Hội, X. Phú Hội, H. Đức Trọng, Lâm Đồng

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02633679588