Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

gtp.com.vn

Tên miền phụ:

giathinhphat.com.vn ;gtp.com.vn ;gtp.vn ;nguyenlieutrasua.com.vn ;nguyenlieutrasua.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất dịch vụ Gia Thịnh Phát

MST/ĐKKD/QĐTL:

0305041995

Trụ sở Doanh nghiệp:

22 Đất Thánh, P. 6, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

62924934