Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vietnamlaundry.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Nam Ngọc

MST/ĐKKD/QĐTL:

0401694436

Trụ sở Doanh nghiệp:

45 An Cư 1, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02363911582