Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lapcamera.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Camera Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313550280

Trụ sở Doanh nghiệp:

85 Võ Liêm Sơn, P. 4, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903060333