Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cktools.com.vn

Tên miền phụ:

cnctools.net

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Kỹ thuật CK Tools

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315121537

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 18 Tam Hà, P. Tam Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0988990930