Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tradequangngai.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

MST/ĐKKD/QĐTL:

0553815433

Trụ sở Doanh nghiệp:

58 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Ngãi

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0553837330