Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

netplus.vn

Tên miền phụ:

netplus.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty CP Net P.Lu.S

MST/ĐKKD/QĐTL:

0400622855

Trụ sở Doanh nghiệp:

11 Nguyễn Thị Minh Khai

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02363565552